Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Γνωσιακή Βάση

Εγγραφή & Πρώτη Σύνδεση

Απλά βήματα για την αρχική σας εγγραφή και σύνδεση

5 Άρθρα

Διαχείριση Συνδρομής

Η αυτόνομη πλατφόρμα διαχείρισης της συνδρομής και των πληρωμών σας

6 Άρθρα

Χρήστες

Η κατηγοριοποίηση των χρηστών σε διαχειριστές, πελάτες κι επαφές

13 Άρθρα

Γενικές Ρυθμίσεις

Γενικές ρυθμίσεις κι επιλογές της εφαρμογής

7 Άρθρα

Τιμολόγηση / myDATA

Η τιμολόγηση των πελατών σας και όλα τα στοιχεία τους που είναι το myData

4 Άρθρα

Οφειλές

Όλες οι οφειλές των πελατών σας, με τα στοιχεία όπως είναι στην Εφορία.

2 Άρθρα

Οικονομική Διαχείριση Λογιστηρίου

Όλα τα οικονομικά στοιχεία του λογιστηρίου σας

6 Άρθρα

Ενημερώσεις

Κέντρο μηνυμάτων, ειδοποιήσεις

5 Άρθρα

Εργασίες

Εργασίες και αναφορές εργασιών.

5 Άρθρα

Φορολογική Διαχείριση Πελάτη

Όλες οι φορολογικές διαδικασίες των πελατών σας

7 Άρθρα

Αναφορές

Ότι αφορα την διαχείριση γενικών και οικονομικών αναφορών.

6 Άρθρα

Συχνές Ερωτήσεις

Ασφάλεια

3 Άρθρα

Συνδρομή

6 Άρθρα